Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2019. augusztus 21-től visszavonásig

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezé-seinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az alábbi linken érhető el magyarul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.jsvill.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az adatok kezelését a JS Electrical Solutions Kft. végzi.
JS Electrical Solutions Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Kenézy Gyula utca 13 2.
Bejegyezve: 2018.08.13.
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-029989
Adószám: 26498265-2-09
Bejegyző cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Kenézy Gyula utca 13 2.
E-mail cím: peter.sebessy@jsvill.hu
Telefonszám: +36-20-5900-841

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát. 
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA
Regisztráció
A kezelt adatok köre: 
   Vezetéknév, Keresztnév
   Telefonszám 
   E-mail cím
   Számlázási cím
   Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám
A kezelt adatok időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.
A kezelt adatok célja: Webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként, a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása nem szükséges. Számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Regisztráció nélküli vásárlás
A kezelt adatok köre: 
   Vezetéknév, Keresztnév
   Telefonszám 
   E-mail cím
   Számlázási cím
   Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám
A kezelt adatok időtartama: a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szükséges időtartamban.
A kezelt adatok célja: a webáruházban történő vásárlási lehetőség gyors biztosítása felhasználóknak, számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, Facebook-on, telefonon, postai úton.
A kezelt adatok köre: Név, Email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.
A kezelt adatok időtartama: 
Postai megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Email-es megkeresés: A beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Facebook-os megkeresés: A beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a Facebook működési jellegéből adódóan, visszavonásáig, törléséig kezeljük.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Kapcsolatfelvételi űrlap
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Nem kötelező adata a cég név.
A kezelt adatok időtartama: a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Cookie-k (sütik) kezelése

Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
A bevásárlókosárhoz használt cookie: a felhasználó által a kosárba tett termékek hivatkozásait tárolja.
Biztonsági cookie-k: a jogszabály által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie, mely lehetővé teszi, hogy a rendszer felismerje a visszatérő látogatót.
A jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k: a felhasználó azonosítására szolgál a webáruházba történő belépés után; ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció;

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
   o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
   o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
   o Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 
   o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
   o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál 
   o Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap
Adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. 
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik (cookie-k) törlése
A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
   • Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
   • FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
   • Internet Explorer - Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
   • Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat (bővebb információt a web bacon-okról itt talál angol nyelven - Web beacon: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon)  a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Külső szolgáltatók adatkezelése
A portál HTML kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl.: Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (pl.: Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó számára (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

Google Adwords

Adatkezelés célja: hogy Adatkezelő képes legyen elemezni az AdWords hirdetések hatékonyságát, ill. Felhasználó számára érdeklődési körön alapuló reklámot tegyen elérhetővé. Ezt a rendszer a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével végzi. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.
Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:
• A megjelenő Google hirdetések szabályozása: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu&visit_id=1-636625887804079847-524818910&rd=1  
• A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információk szabályozása - A hirdetések személyre szabása: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCjGLoL7ia1qmhYxq4FAmP96hccanejMHZNN9-1dEl0j-EvZELMBgw78-SnMOJrYrKkkbaBx_UWOW_WwoHuqkxXL6WLuWA&hl=hu  
• A Google AdWords cookie-k: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 
A kezelt adatok köre: technikai jellegű adatok, melyek nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására. Bővebb információ a Google által használt cookie-k típusairól az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/technologies/types 
A kezelt adatok időtartama: 30 nap
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

ShopRenter.hu Kft (webáruház)
A kezelt adatok célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban rendelések leadása, azok teljesítése, illetve kapcsolattartás, kommunikáció;
A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási cím; 
A kezelt adatok időtartama: visszavonásig, törlésig;
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Facebook

A kezelt adatok célja: Webáruházba történő belépés, illetve Facebook-hirdetések megjelenítése és azok hatékonyságának növelése (ún. Facebook pixel); 
A kezelt adatok köre: Név, e-mail, illetve technikai jellegű adatok; 
A kezelt adatok időtartama: visszavonásig, törlésig
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*
Web: https://gls-group.eu/HU 
E-mail: info@gls-hungary.com 
Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat 
A GLS Hungary vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:
• GLS Hungary Általános Üzleti Feltételek csomagok szállítmányozására és kezelésére: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek 
• GLS Hungary Adatvédelmi nyilatkozata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: +36-1/234-5012
Web: https://www.shoprenter.hu 
Email: info@shoprenter.hu 
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, webáruház szolgáltatás biztosítása;
A ShopRenter.hu Kft. vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:
• ShopRenter Általános Szerződési Feltételek: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek 
• ShopRenter Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ 
 

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA
Web: https://www.google.com/intl/hu_hu/about/ 
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, digitális analitika, digitális hirdetések;
Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:
• Google adatvédelem (általános információk az adatokról, kezelésükről és gyűjtésükről: https://privacy.google.com/ 
• A Google Adatvédelmi Nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
• A Google-termékek adatvédelmi útmutatója: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu 
• A Google által a hirdetésekhez használt technológiák: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu  
 

Facebook Inc.
Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
telefon: +1 650-543-4800
Web: https://hu-hu.facebook.com
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, közösségi média szolgáltatás, digitális hirdetések;
A Facebook vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:
• Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms 
• Facebook Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy 
• Facebook Közösségi alapelvek: https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/ 
• Facebook – használati feltételek: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update 
 

ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK
A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad. 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
JS Electrical Solutions Kft.
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Kenézy Gyula utca 13 2.
E-mail cím: peter.sebessy@jsvill.hu
Telefonszám: +36-20-5900-841
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
   • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
   • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
   • adatforrás megjelölése.
Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére. 
Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Törléshez  való jog
Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: 
 1.a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
 2. Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
 5. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli
 

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a hivatkozott személyes adatokat Adatkezelő törli a rendszeréből.Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud. 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 
Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jelen Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2019. augusztus 22.